zazkia.nl
Werkelijkheden
Er is een hardnekkig misverstand onder mensen die te veel boeken over Habermass of Wittgenstein hebben gelezen en te weinig boeken ván Habermass of Wittgenstein. Mensen, hiermee bedoel ik vooral so…