zazkia.nl
The cuckoo condition
Ze schelden de arme koekoek vaak uit voor broedparasiet. Omdat de koekoeksvrouw de eitjes in de nest legt van bijvoorbeeld de rietzanger. Dat maakt mensen verontwaardigd. Zomaar je kinderen bij een…