zazkia.nl
Juristenlogica en zazkisme
Je hebt juristen. Daarnaast heb je logica. Het zazkisme bedoelt de verhouding tussen deze twee nader toe te lichten in een voor zazkistische leken zoals u begrijpelijke uitleg, maar hier ook logisc…