zakeninturkije.nl
Strategische samenwerking Europort Istanbul en Mare Forum Istanbul
In 2011 bundelen Europort Istanbul en Mare Forum Istanbul hun krachten. Door de koppeling van beide initiatieven ontstaat van 22 maart tot en met 26 maart 2011 een nog omvangrijker zakelijk platfor…