youtravel.bg
Най-големите, красиви и величествени каньони в света - YouTravel.bg
В този подбор ще почертаем 10-те от най-големите и красиви каньони в света. Нищо не илюстрира корозивните сили на водата както речните каньони. Копаейки пътя си през твърди скали, понякога в продължение на милиони години, реките бавно създават тези невероятни, огромни и естествени скулптури. Дългите и дълбоки каньони са особено зрелищни места, като ослепителните примери,