younginventor.hk
東華三院黃鳳翎中學報告青少年發明家比賽2010中獲獎
東華三院黃鳳翎中學於學校網頁內向同學報告青少年發明家比賽2010中獲獎情況,詳情可參看: