younginventor.hk
TVB訪問黃鳳翎中學展示水力機械臂
東華三院黃鳳翎中學除了於學校網頁內向同學報告青少年發明家比賽2010中獲獎情況,更接受無線電視 TVB 節目 …