yoganet.co.il
מה עניין שמיטה להר סיני ...אופס סליחה , ליוגה? - יוגה עם אנט
תארו לעצמכן חיים ללא "זמן". . . הלכתם לאיבוד? זה כנראה לא אפשרי עבורנו. כדי להעניק משמעות למחזור החיים אנו נוהגים לחלק אותו למחזורים קבועים של שנים, עונות, חודשים , שבועות ימים ושעות. אנו, יהודים החיים בארץ ישראל, אף מקבצים את השנים ביחד ומציינים כל שנה שביעית כשנת השמיטה. השנה שנה מיוחדת, שנת השמיטה שנת …