yimtamphan.com
21 วิธีเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง Eat That Frog! กินกบตัวนั้นซะ โดย Brian Tracy - ยิ้มแต้มฝัน.คอม
…สวัสดีครับ เคยสงสัยกันไหมกับประโยคที่ว่า “คนเรามีเวลา 24 ชัวโมงต่อวันเท่ากัน แต่ทำไมได้อะไรไม่เหมือนกัน?” คนบางคนใช้เวลาทำงานแค่หนึ่งวันแต่ผลของงานที่ได้เทียบเท่ากับที่คนอีกจำนวนหนึ่งต้องใช้เวลาถึง 3 วันหรือ 1 อาทิตย์ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาทำงานเป็นและใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ รู้จักวางแผนงาน รู้จักจัดลำดับความสำคัญของงาน รู้ว่าอะไรควรทำก่อนควรทำหลัง และเขาเลือกที่จะทำงานชิ้นที่ให้ผลลัพธ์มากที่สุดก่อน หรือ งานจำนวน 20% ที่ให้ผลลัพธ์มากถึง 80% ของงานทั้งหมด …คนทั่วไปส่วนมากจะมัวสาละวนอยู่กับงานที่มากถึง 80% แต่ให้ผลแค่ 20% นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนบางคนดูยุ่งอยู่ตลอดเวลา แต่ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้กลับนิดเดียว …วันนี้ขอนำเอาหนังสือที่พูดถึงวิธีการทำงานให้ได้งานมากขึ้นโดยใช้เวลาให้น้อยลง และหยุดนิสัยการผัดวันประกันพรุ่ง ซึ่งน่าจะเป็นนิสัยที่เคยชินของใครหลาย ๆ คน “เดี๋ยว” “ผมไม่ว่าง” “ผมกำลังยุ่ง” “ผมไม่มีเวลา” ฯลฯ...