yimtamphan.com
แปดชั่วโมงที่สาม - ยิ้มแต้มฝัน.คอม
จำได้ว่าตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเคยเอาวีซีดีงานสัมนาธุรกิจขายตรงของเพื่อนมาเปิดดูเล่น ๆ หลังจากเปิดดูหลายตอนก็ได้เจอกับการบรรยายของคุณหมอท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จถึงระดับเพชร (ระดับชั้นในธุรกิจขายตรง) คุณหมอบอกว่าเขาใช้เวลาหลังจากเปิดคลินิกมาทำตรงนี้ คือช่วงเวลาปกติทำงานที่โรงพยาบาล เย็นเปิดคลินิก ปิดคลินิกแล้วก็ถึงจะมาทำงานที่เป็นธุรกิจขายตรง …สู้ชีวิตมาก …มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณหมอบรรยายแล้วผมจำได้มาจนถึงทุกวันนี้ คุณหมอเล่าว่า ถ้าแบ่งเวลา 24 ชั่วโมงของชีวิตเราในแต่ละวันออกเป็น แปดชั่วโมงจะได้อยู่ 3 ช่วง (24 หาร 8 เท่ากับ 3 ^^) แปดชั่วโมงแรกคนเราทำอะไรครับ ? …นอน แปดชั่วโมงที่สองคนเราทำอะไรครับ ? …ทำงาน แล้วแปดชั่วโมงที่สามละทำอะไร ? …นอนก็แล้ว ทำงานก็แล้ว …หลายคนบอกว่ากิน แต่จะใช้เวลากินถึงแปดชั่วโมงต่อวันเชียวหรือ …บางคนอาจจะบอกว่าแค่เดินทางไปกลับที่ทำงานกับบ้านก็หมดแล้ว …อะไรจะทำงานไกลบ้านขนาดนั้น คุณหมอบอกว่า “ชีวิตของคนเราวัดกันที่แปดชั่วโมงที่สาม” ว่าใครจะใช้เวลาช่วงนี้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน...