yenipapirus.com
Politik Metaforun Yapı Çözüm Mekanizmaları
Ne yaparsan yap, nihayetinde, toplumsal yapı ve o yapıyı inşa eden öznelere öznellik itkisini veren özne-yapım-khaleidscopeu , senin varoluşunu ve çokluklarını salt bir görüntüye yahut görünüme ind…