yenipapirus.com
CİNDY SHERMAN, YASUMASA MORIMURA, J.P WİTKİN FOTOĞRAFLARINA BAKIŞ
Cindy Sherman, Yasumasa Morımura ve J.P Witkin eserlerine -içinde barındırdığı ölçüde- metinlerarasılık, medyalararasılık, parodi, pastiş ve kolaj bağlamında ele almaya çalışacağım. Eserleri tanıtm…