yazuka.net
Tankar om Final Fantasy VII remake
Så länge jag kan minnas så har det alltid önskats en remake på Final Fantasy VII. Så fort det varit ett stort tv-spels evenemang som E3 eller liknande har