yasanacakdunya.org
Bundan sonra..
Kendisine komünist, sosyalist, devrimci diyen her kesim, Türkiye’de egemen burjuvazinin, “genel oy hakkı”nı, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında tümüyle ortadan kaldırdığı gerçeğini görmek, bundan …