yasamaugrasi.com
Varlık, Benlik, Hatırlayış ve Unutuş Üzerine - Yaşama Uğraşı
Bu deneme, varlık, unutuş ve hatırlayış çevresinde kümelenen bazı kavramları önce açıklama sonra da İbn Arabî, Sühreverdî ve Heidegger ...