yasamaugrasi.com
Rainer Maria Rilke – Birinci Ağıt (Duino Ağıtları) - Yaşama Uğraşı
Berg'in olağanüstü keman konçertosu 'bir meleğin anısına'dır. O melek (Manon Gropius); Gustav Mahler'in eski eşi Alma Mahler Werfel'in ...