yasamaugrasi.com
Orpheus ve Orfeusçuluk - Yaşama Uğraşı
Azra Erhat , Mitoloji Sözlüğü’nde Orpheus’u şöyle anlatır : «Orpheus dillere destan olmuş bir ozandır. İlkçağda ünü orfizm denilen mistik ...