yasamaugrasi.com
İbn-i Rüşd ( Varlık Felsefesi ) - Yaşama Uğraşı
İslam dünyasında Farabi ve İbn-i Sina önderliğinde sözde Aristotelesçi, gerçekteyse büyük ölçüde yeni Platoncu felsefe hakim olmuştu. ...