yarimada.org
GiRİTLİLERİN İLK UĞRAKLARI KARANTİNA ADASI VE KARANTİNANIN İŞLEVİ
Karantina adasının tarihi 5000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Tarihte bu ada, bir İon kenti olan ...