xn--forysund-74a.net
IMG_3926 - Like Ved
Resultatet ble jevne skjøter.