xn--forysund-74a.net
grovslipt_skjærejern - Like Ved
Det var vanskelig å slipe innsiden av skjærejernene.