xn--forysund-74a.net
20131230-035514.jpg - Like Ved
Jeg bruker kniven for å merke av hvor lang midtdeleren skal være.