xn--forysund-74a.net
20131230-035413.jpg - Like Ved
Jeg merker av hvor midtdeleren skal være samtidig på begge endeveggene. Kun den ene siden merkes med kniv nå.