xn--forysund-74a.net
20131230-035146.jpg - Like Ved
Den første svalehalen tegnes på. Halene lages først, og så pinnene. Jeg bruker smygvinkel og kombinasjonsvinkel.