xn--b3cw2bmidtgt5bydzfre1c.com
การให้อาหารสุนัขวัยชรา
สุนัขวัยชรามีการใช้พลังงานน้อยกว่าสุนัขหนุ่มสาว ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกลดลง และมักมีความอยากอาหารลดลงด้วย จึงมีความต้องการอาหารต่างจากสุนัขหนุ่มสาว คือ สุนัขวัยชราต้อง…