xaos.pl
refleksja nr 127
Młodsze na dłużej wystarczają… (refleksja nr 127) (foto: 2006)