wvdc.me
Het Tijdelijk Museum (stichting)
Het Tijdelijk Museum was een stichting van 1990 tot en met 1992 met Walter van der Cruijsen als onbezoldigd directeur. Het initiatief was ontstaan vanuit de idee dat met de plannen voor een nieuw m…