wvdc.me
Vergelijking cultuurparagrafen partijen GR2014 Nijmegen
Op verzoek van de fractie van GroenLinks Nijmegen heb ik de cultuurparagrafen van de politieke partijen vergeleken, die zich tot dusverre hebben gemeld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op …