wvdc.me
Een markthal voor Nijmegen
Op 2 oktober werd het ‘Actieplan Versterking Economische Structuur Binnenstad 2012–2015’ in de raad behandeld. Het gaat slecht met de detailhandel, steeds meer winkels staan leeg, huren of vastgoed…