writingis.fun
Силата
Тя стоеше неподвижно и не можеше да отмести очите от ръцете си. -Какво за бога?! – обади се най-сетне Саймън, реши пръв да разсее тишината в подземното помещение. Въпросът му остана, като ехо…