writingis.fun
Любовта е всичко
Преди да прочета тази книга не се бях интересувала чак толкова много от имунни заболявания, но всъщност се оказва, че писателката е използвала реална болест, около която да се изгради сюжета на кни…