wijkraadnoordwest.nl
Buurten: Bewonersgroepen ,Bewonersinitiatieven.
In Noordwest zijn diverse bewonersgroepen actief. Ook de website van Zo is Zuilen ( ) bevat veel actuele informatie en nieuws uit Zuilen en omstreken. Queeckhovenplein e.o. NoordsePark buurt Dyfhu…