weyerman.nl
300 jaar Laurence Sterne (1713-1768)
woensdag 19 juni 2013 – Eindelijk is het raadsel ontsluierd: de exacte publicatiedatum van de eerste twee delen van Laurence Sterne’s The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. Op g…