westhoekoverleg.be
Vervoerplan vervoerregio Westhoek goedgekeurd!
In 2016 selecteerde de Vlaamse Regering de Westhoek als pilootregio voor de invoering van 'basisbereikbaarheid'. De Westhoek werd gekozen omwille van zijn landelijke karakter, in vergelijking met de overige twee pilootregio's die een meer verstedelijkt karakter hebben, m.n. Aalst en Mechelen. Deze drie pilootregio's hadden als opdracht een vervoerplan op te maken waardoor het openbaar