westhoekoverleg.be
Eerste gezamenlijk overleg gemeente – ocmw in de Westhoek
Streekhuis Westhoek, 22/12/2016 Op initiatief van de Algemene Vergadering van het Westhoekoverleg, vond op 16 december een gezamenlijke bijeenkomst plaats tussen de burgemeesters en de OCMW-voorzitters van de streek. Deze vergadering vloeit voort uit de intentieverklaring tot intergemeentelijke samenwerking die eind 2015 door Westhoekoverleg werd goedgekeurd. Meer uitwisseling omtrent de samenwerking gemeente – OCMW op Westhoekniveau