westhoekoverleg.be
'Stronger Combined'
Westhoekoverleg diende op 5 maart 2018 samen met o.m. Antwerpen Management School en Stad Genk in op een nieuwe projectontwikkelingsmogelijkheid 'North Sea Region' voor mobiliteit. Hoofddoelstelling van het project is het combineren van mobiliteitsoplossingen in een rurale context. Deze oplossingen steunen op publieke en private samenwerkingen waarbij openbaar vervoer als ruggegraat fungeert. Hierbij wordt uitgegaan