weinbyaviv.com
החמישייה הסוגרת: חמשת הרגעים הגדולים של עולם האופנה לשנת 2016
אני חושבת שרובנו נזכור את 2016 כשנתו של משחק הכיסאות הבלתי פוסק בין המנהלים האמנותיים והמנכלים, לצד שיתופי פעולה הזויים ופרידות כואבות מא...