weinbyaviv.com
לא רק לרוסים: איך לאמץ נכון את טרנד הסנדלים והגרביים
כשהייתי בבית הספר היסודי, ילדים שהוריהם הלבישו אותם בסנדלים וגרביים היו מקור ללעג. מי היה מאמין שעשור וחצי אחרי, השילוב הלא מקובל הזה יהפ...