webohrid.com
Во Охрид ќе се одржи Конференција за заштита на македонското малцинство во Хрватска и хрватското малцинство во Македонија • WebOhrid
Согласно спогодбата за заштита на македонското малцинство во Република Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија, Агенцијата за иселеништво на