webohrid.com
Василичарските парички во Локалната самоуправа кај Баткоски и Козомора • WebOhrid
Традиционалното одбележување на Василица во локалната самоуправа, годинава најсреќно беше за Илија Козомора и Јане Баткоски, кои се новите кумови.