webohrid.com
УАК Дебрца „2019“: Доделени наградите на најдобрите • WebOhrid
Учениците од ОУ „Дебрца“ го одржаа традиционалниот атлетски крос. Терминот за одржување е за патрониот празник на училиштето, 11-ти ноември,