webohrid.com
Светите апостоли Петар и Павле (Петровден) • WebOhrid
Денес е празник посветен на Светите апостоли Петар и Павле (Петровден). Светиот апостол Петар, син Јонин, брат на Андреј Првоповиканиот,