webohrid.com
Се расчистуваат патот до Велестово и магистралниот пат Охрид-Подмоље • WebOhrid
Во изминатиов период во 3 наврати се изврши расчистување на патот кој води до с.Велестово од расфлан комунален отпад, но