webohrid.com
Прв работен состанок за подготовка на Локален еколошки акционен план за периодот 2019-2025 • WebOhrid
Денес во Општина Охрид, се одржа првиот работен состанок на Локалниот Управен Комтет (ЛУК) за подготовка на Локален Еколошки Акционен