webohrid.com
Преподобен Александар • WebOhrid
Преподобен Александар Роден е во Азија, школуван во Цариград. По завршувањето на школувањето се предаде на војничка служба и стана