webohrid.com
Предавање во Куќата на Уранија-МАНУ во Охрид • WebOhrid
Во рамките на “Научната и уметничка визита 2019” што се одржува во Куќата на Уранија-МАНУ, вечерва ќе се одржи предавање на д-р Александар