webohrid.com
Понеделник, 9ти декември неработен ден за сите граѓани • WebOhrid
Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на РМ („Службен весник на РМ”, бр.21/98