webohrid.com
Поети од Хрватска ќе читаат во Библиотеката „Григор Прличев“ - Охрид • WebOhrid
Во вторник на 10 септември во Прличевата одаја на НУ Библиотека „Григор Прличев“ во Охрид ќе се одржи Средба и