webohrid.com
Писмо од наставниците на ООУ „Јосип Броз Тито“ - Струга • WebOhrid
Деновиве сме сведоци на немилите настани кои што се случија во ООУ,,Јосип Броз Тито“- Струга, а ги надминаа сите постоечки