webohrid.com
Отворена канцеларија на пратеничката Жаклина Лазаревска за комуникација со граѓаните • WebOhrid
Од утре во старата зграда на охридскиот пазар ќе биде отворена канцеларија за комуникација со граѓаните на пратеничката од Охрид,